top of page

Ιδρυτική Διακήρυξη


Η παρούσα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΧΩΝ και ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ και ΔΡΑΣΗΣ της Δημοτικής Κίνησης Χανίων «Πρωτοβουλία Πολιτών Πρώτα ο Άνθρωπος», εγκρίθηκε από την Γ.Σ. των μελών της στις 3.7.2014.

  
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΧΩΝ και ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ και ΔΡΑΣΗΣ
της Δημοτικής Κίνησης Χανίων
«Πρωτοβουλία Πολιτών - Πρώτα ο Άνθρωπος»


1. Προοίμιο

1.1. Η Δημοτική Κίνηση Χανίων «Πρωτοβουλία Πολιτών για το Δήμο Χανίων, πρώτα ο Άνθρωπος» γεννήθηκε σαν πρωτοβουλιακό κίνημα από πολίτες των Χανίων, γυναίκες και άντρες, μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες και φιλοδοξεί με ανοιχτό, ισότιμο και δημοκρατικό τρόπο να εκφράζει τώρα και στο μέλλον όλους όσους επιδιώκουν την αδιαμεσολάβητα οργανωμένη έκφραση των αναγκών της  Χανιώτικης κοινωνίας. Να υπηρετεί αγωνιστικά τη σταθερή επιδίωξη για Δημοτικές Αρχές  με προοδευτικό πρόσημο, φιλικές στον πολίτη και το περιβάλλον, μακριά από διαπλοκή και ευνοιοκρατία. Η Κίνηση εκφράζει ένα αυτόνομο, ριζοσπαστικό και ακηδεμόνευτο κίνημα και  τοποθετείται όχι απλώς υπέρ αλλά μέσα και μπροστά στους αγώνες για μια καινούργια δίκαιη κοινωνία, για μια ανεξάρτητη, δημοκρατική, ειρηνική πατρίδα.
1.2. Η Δημοτική κίνηση απευθύνεται σε όλους τους ανήσυχους Χανιώτες και Χανιώτισσες. Ιδιαίτερα σε εκείνους που είναι αντίθετοι και πολεμούν το νεοφιλελευθερισμό, τα μνημόνια και τις εφαρμοστικές πολιτικές τους. Που αντιπαλεύουν τις αντιλήψεις και τις πρακτικές κάθε μορφής ρατσισμού και κάθε διάκρισης, κοινωνικής, φυλετικής, θρησκευτικής ή άλλης. Που διεκδικούν από την πολιτεία κοινωνικές δομές και δημόσιο χώρο και που παράλληλα δημιουργούν νέες μορφές δημοκρατικής οργάνωση της κοινωνίας. Απευθύνεται ξεχωριστά στους Νέους και τις Νέες της Πόλης μας, που δεν συμβιβάζονται με το ζοφερό, μίζερο κλίμα που μας περιβάλλει. 
1.3. Επιδιώκουμε να είμαστε οι Ενεργοί Πολίτες που μάχονται, διεκδικούν, προτείνουν, συμβάλλουν σε λύσεις μικρές και μεγάλες. Δεν εκχωρούμε κανένα δικαίωμά μας σε καμιά δομή χωρίς έλεγχο και κριτική. Αντιλαμβανόμαστε τα δημόσια αξιώματα και τις θέσεις στις δημόσιες δομές και τα κάθε είδους δημοτικά όργανα σαν θέσεις ευθύνης και μάχης. Η «Πρωτοβουλία Πολιτών» έχει κεντρικό  άξονα δράσης της την αντιμετώπιση των προβλημάτων της Πόλης και της Κοινωνίας στα πλαίσια του Δήμου Χανίων.  
1.4. Παλεύουμε για την ισχυροποίηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, την διεύρυνση των αρμοδιοτήτων της και τον περαιτέρω εκδημοκρατισμό των λειτουργιών της. Για την προστασία της περιουσίας της και των επιχειρήσεών της  και την διαφύλαξη και διεκδίκηση των πόρων της. Να σχηματοποιήσουμε ένα όραμα, μία στρατηγική για το μέλλον του Δήμου και των πολιτών του.  Για ένα Δήμο που θα λειτουργεί με διαφάνεια και κοινωνικό πρόσωπο . Με την επεξεργασία θέσεων  για όλα τα προβλήματα του Δήμου μέσα από  την συνεχή επαφή και επικοινωνία με τους συμπολίτες μας, τους επιστημονικούς φορείς και πανεπιστημιακά ιδρύματα, τους επαγγελματικούς, επιστημονικούς και πολιτιστικούς συλλόγους, τα κινήματα και δράσεις  της πόλης, για την συνδιαμόρφωση τους  και  την προώθηση των λύσεων τους.
1.5. Αντιπαλεύουμε τη διαπλοκή, το ρουσφέτι, την εκμετάλλευση της ανάγκης για δουλειά. Είμαστε αδιαπραγμάτευτα εχθροί του φασισμού. Αντιπαλεύουμε την προπαγάνδα και την πρακτική των οργανώσεών του σε κάθε επίπεδο. Αναζητούμε την ισότιμη συνεργασία με άλλες κινήσεις δημοτικές ή μη που έχουν κοινά πλαίσια δράσης καθώς και με κάθε ανήσυχο και προβληματιζόμενο δημότη. Αναζητούμε νέες μορφές δημοκρατικής οργάνωσης της κοινωνίας μέσα από  το διάλογο, τον κοινό προβληματισμό, την ανάλυση των εμπειριών, την επιστημονική προσέγγιση. 

2. Πλαίσιο Αρχών Λειτουργίας

Η ελεύθερη δημοκρατική έκφραση, η διαφάνεια, η αλληλεγγύη, ο αλληλοσεβασμός η αξιοκρατία, ο σεβασμός στη διαφορετική άποψη, η συμμετοχή και η συνέπεια των μελών αποτελούν τις βασικές αρχές της εσωτερικής λειτουργίας της Κίνησης. Η αιρετότητα των εκπροσώπων της Κίνησης σε κάθε επίπεδο και η υποχρέωση όσων την εκπροσωπούν στο δημόσιο χώρο για συνεργασία με τα μέλη και για λογοδοσία των πεπραγμένων τους είναι επίσης βασική αρχή λειτουργίας της Κίνησης. Οι εκπρόσωποι υπόκεινται στον έλεγχο και την κριτική των μελών. Αρχές όπως η περιοδικότητα στην εκπροσώπηση και η ανακλητότητα, όπου αυτή είναι θεσμικά δυνατή, βρίσκονται επίσης μέσα στο πλαίσιο των αρχών λειτουργίας της Κίνησης.

3. Μέλη

3.1. Μέλη της κίνησης μπορεί να είναι κάθε κάτοικος του Δήμου Χανίων, ηλικίας 16 ετών και άνω,  ανεξάρτητα εάν έχει ή όχι την ιδιότητα του δημότη/εκλογέα, ανεξάρτητα από εθνικότητα, καταγωγή, θρησκεία, μητρικής γλώσσας , αρκεί να συμφωνεί με το ιδρυτικό πλαίσιο, τους σκοπούς, τα προγράμματα  και τις αρχές λειτουργίας της κίνησης, να πιστεύει στη συλλογική οργάνωση και δράση για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και στην ενεργή και ουσιαστική συμμετοχή και παρέμβαση των πολιτών στα θέματα της καθημερινότητάς τους.
3.2. Τα μέλη της Δημοτικής Κίνησης είναι ισότιμα, έχουν δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, γράφονται με απλή αίτηση προς το Συντονιστικό Όργανο αυτοπροσώπως, δίνοντας στοιχεία επικοινωνίας.
3.3. Τα μέλη της Δημοτικής Κίνησης δεν μπορούν να ανήκουν και σε άλλη Δημοτική Κίνηση. Συμμετοχή στα ψηφοδέλτια ή δραστηριοποίηση υπέρ άλλης Παράταξης από αυτήν που υποστηρίζει η Δημοτική Κίνηση, σημαίνει απώλεια της ιδιότητας του μέλους της.
3.4 Δικαίωμα και υποχρέωση των μελών της Δημοτικής Κίνησης είναι να συμμετέχουν όχι μόνο στην εσωτερική λειτουργία της αλλά και σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής.
3.5.  Η ιδιότητα μέλους της κίνησης παύει λόγω παραίτησης, διαγραφής με απόφαση Γενικής Συνέλευσης και  υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με μυστική ψηφοφορία και με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) των παρόντων μελών της που όμως δεν μπορεί να είναι λιγότερα του μισού του συνολικού αριθμού των ταμειακά εντάξει μελών της Κίνησης. 
3.6. Τα μέλη μπορούν να διαγραφούν εάν: α. Ενεργούν εναντίον των διακηρύξεων, των αρχών λειτουργίας και των προγραμμάτων της δημοτικής κίνησης. 
β. Εμποδίζουν, με οποιοδήποτε τρόπο, την εκπλήρωση των σκοπών της κίνησης ή ενεργούν αντίθετα με αυτούς. 
γ. Συμμετέχουν ή συνεργάζονται, παρά την αντίθετη απόφαση της συνέλευσης των μελών ή ερήμην της συνέλευσης και των οργάνων της κίνησης, σε άλλη δημοτική κίνηση, παράταξη ή συνδυασμό. 
δ. Απέχουν αδικαιολόγητα από την δραστηριότητα της κίνησης και των οργάνων στα οποία συμμετέχουν εκφράζοντας έτσι αδιαφορία και την απαξίωση στους επιδιωκόμενους κοινούς σκοπούς. 

4. Η Γενική Συνέλευση 

 

4.1 Η Γενική Συνέλευση των μελών της δημοτικής κίνησης είναι το ανώτερο όργανό της. 
4.2. Από τη Γενική Συνέλευση αποφασίζονται οι θέσεις, οι διακηρύξεις και τα προγράμματα της κίνησης και του Συνδυασμού της, η τροποποίηση του παρόντος κανονισμού,  καθώς και η επιμέρους τακτικές σε συγκεκριμένα θέματα. 
4.3. Εγκρίνει τον οικονομικό απολογισμό και προϋπολογισμό της Δημοτικής Κίνησης. Ελέγχει και εγκρίνει τις αποφάσεις και τις πράξεις του  Συντονιστικού οργάνου και της Δημοτικής Ομάδας. 
4.4. Εκλέγει  τους εκπροσώπους της κίνησης για όλες τις θέσεις  ανάμεσα στους υποψηφίους για τα Δημοτικά που έχουν εγγραφεί στο μητρώο μελών τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν την ημέρα της ψηφοφορίας.
4.5.  Ειδικά για τις εκλογές, η Γ.Σ. αποφασίζει υποχρεωτικά για ενδεχόμενη συνεργασία και για την κατάρτιση του ψηφοδελτίου, εκλέγοντας τον επικεφαλής- υποψήφιο Δήμαρχο ανάμεσα στους ενδιαφερομένους υποψηφίους. 
4.6. Η Γενική Συνέλευση εκλέγει τριμελές προεδρείο το οποίο αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και το Γραμματέα. Το Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης αποφασίζει για τη διαδικασία που θα τηρηθεί και συντάσσει και υπογράφει τα πρακτικά της.
4.7. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται με συγκεκριμένη θεματολογία, τακτικά τουλάχιστον τρεις φορές το χρόνο  ή έκτακτα με απόφαση του  Συντονιστικού  οργάνου της Κίνησης καθώς και  αν το ζητήσουν το 1/5 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών της με αίτησή τους προς το Συντονιστικό Όργανο  στην οποία θα ορίζονται και τα θέματα που θα συζητηθούν. Αν το Συντονιστικό όργανο δεν συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την υποβολή της αίτησης, τα παραπάνω μέλη έχουν το δικαίωμα σύγκλησης της.
4.8. Συγκαλείται από το Συντονιστικό όργανο της Κίνησης τουλάχιστον μία εβδομάδα πριν από την πραγματοποίησή της. Για έκτακτα και σοβαρά δημοτικά, πολιτικά, κοινωνικά και λειτουργικά θέματα μπορεί να πραγματοποιηθεί Γ.Σ. με απόφαση του Συντονιστικού χωρίς χρονικό προαπαιτούμενο.
4.9. Για να είναι έγκυρη η Γ.Σ. στην πρώτη της σύγκλιση πρέπει να είναι παρόντα τουλάχιστον το 50% +1 οικονομικά τακτοποιημένων μελών της. Αν διαπιστωθεί έλλειψη απαρτίας ,η Γενική Συνέλευση συνέρχεται, χωρίς νέα πρόσκληση, στον ίδιο τόπο, την ίδια ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας και με τα ίδια θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση απαρτία υπάρχει είναι παρόντα το 1/5 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Οι αποφάσεις της λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών της. 
4.10. Οι ψηφοφορίες για την εκλογή οργάνων, Συντονιστή- Γραμματέα και υποψήφιου Δημάρχου ή για την διαγραφή ή καθαίρεση μελών είναι μυστικές.

5. Υποψήφιος δήμαρχος - Δημοτικοί Σύμβουλοι - Έντυπο

5.1. Ο υποψήφιος δήμαρχος που στηρίζει η κίνηση εκλέγεται τουλάχιστον εννέα (9) μήνες πριν από τον καθορισμένο χρόνο διενέργειας των δημοτικών εκλογών  από την Γ.Σ. της παράταξης Η εκλογή του  γίνεται πάντοτε με πλειοψηφικό τρόπο από τα μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου και έχουν εγγραφεί 1 μήνα πριν την ημερομηνία της εκλογής. Η Γ.Σ. μπορεί να ορίσει διαφορετικό τρόπο εκλογής αρκεί να μην αλλάζει η προϋπόθεση να εκλέγεται όποιος συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία ανάμεσα στους υποψηφίους. 
5.2. Ο υποψήφιος Δήμαρχος εκπροσωπεί την κίνηση δημόσια μέσα και έξω απ’ το Δ.Σ. στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τις δημόσιες εμφανίσεις.
Ανακαλείται ή καθαιρείται με απόφαση της Γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται  με αυξημένη πλειοψηφία από το  65% των παρόντων μελών  και δεν έχει δικαίωμα να οριστεί ως υποψήφιος Δήμαρχος για τρίτη συνεχή φορά.
5.3. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι όπως και ο υποψήφιος Δήμαρχος έχουν δικαίωμα να θέτουν υποψηφιότητα για το ίδιο αξίωμα μέχρι δύο συνεχείς θητείες.
5.4. Η κίνηση μπορεί να προβαίνει σε εκδόσεις ενημερωτικών εντύπων.

6. Το Συντονιστικό όργανο

6.1. Η Γενική Συνέλευση εκλέγει Συντονιστικό όργανο κάθε 18  μήνες, ο αριθμός μελών του οποίου καθορίζεται, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες, από την ίδια τη Γενική Συνέλευση. Το εκλογικό σύστημα είναι αυτό της απλής αναλογικής και η σταυροδοσία δεν μπορεί να υπερβαίνει το 40% των εκλόγιμων θέσεων. Στο συντονιστικό συμμετέχουν αυτοδίκαια οι Δημοτικοί Σύμβουλοι  και οι τοπικοί σύμβουλοι.
6.2. Το Συντονιστικό είναι όργανο διαβούλευσης και συντονισμού. Έχει την ευθύνη λειτουργίας και έκφρασης της κίνησης, την προβολή των θέσεών της, την διοργάνωση εκδηλώσεων τη σύγκλιση της Γ.Σ. και τη διαχείριση και έλεγχο των οικονομικών της. Επίσης προετοιμάζει τις  θέσεις της παράταξης στα δημοτικά συμβούλια και τα νομικά πρόσωπα του Δήμου, τη στελέχωση των νομικών προσώπων με εκπροσώπους της, την δημιουργία και στελέχωση θεματικών επιτροπών για  ενημέρωση της και την λήψη αποφάσεων. 
6.3. Το Συντονιστικό κατανέμει αρμοδιότητες στα μέλη του Κάθε μέλος της αναλαμβάνει έναν τομέα δράσης (π.χ. παιδεία, πολιτισμός, νεολαία, κοινωνική πολιτική, συνοικιακές επιτροπές, εκδηλώσεις κλπ) με στόχο την αποτελεσματικότερη και συλλογικότερη λειτουργία. Οι αποφάσεις του θα λαμβάνονται με βάση τις εισηγήσεις της Δημοτικής Ομάδας που συμμετέχει σε αυτό, καθώς  και των λοιπών  θεματικών ομάδων-επιτροπών που θα συστήσει.
6.4.  Εκλέγει Συντονιστή – Γραμματέα, για τον χρονικό διάστημα της θητείας του,  ο οποίος δεν μπορεί να έχει την ιδιότητα του Δημοτικού Συμβούλου ή του επικεφαλής του Συνδυασμού,  ο οποίος έχει και την ευθύνη για την ταχτική και ομαλή λειτουργία του.  
6.5.  Ορίζει από τα μέλη του, το πρόσωπο που θα αναπληρώνει τον εκάστοτε υποψήφιο ή εκλεγμένο Δήμαρχο, στην δημόσια εκπροσώπηση της κίνησης,  σε περίπτωση κωλύματος του τελευταίου.
6.7. Βρίσκεται σε απαρτία, όταν τα παρόντα μέλη του είναι περισσότερα από τα απόντα και οι αποφάσεις του λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Αδικαιολόγητη απουσία μέλους του  Σ.Ο. πάνω από 3 μήνες θεωρείται παραίτηση απ’ την θέση αυτή. 
6.8. Οι συνεδριάσεις του είναι ανοιχτές. Συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά το μήνα, μετά από πρόσκληση του Συντονιστή - Γραμματέα, οποίος έχει και την ευθύνη της ομαλής λειτουργίας του και έκτακτα όποτε το ζητήσει το 1/3 των μελών της. Στη περίπτωση αυτή ο Συντονιστής – Γραμματέας είναι υποχρεωμένος να το συγκαλέσει μέσα σε πέντε (5) μέρες από την ημέρα υποβολής της αίτησης και σε περίπτωση παράλειψή του,  τότε καλούν το Συντονιστικό σε συνεδρίαση τα μέλη που υπογράφουν την σχετική αίτηση.

 
7. Δημοτική Ομάδα - Εκπρόσωποι της κίνησης στα Δ.Σ. των δημοτικών επιχειρήσεων


7.1. Ο επικεφαλής της δημοτικής κίνησης καθώς και  όλοι οι Δημοτικοί και Τοπικοί Σύμβουλοι, αποτελούν την Δημοτική Ομάδα,  που συμμετέχει στο Συντονιστικό Όργανο. 
7.2. Τόσο αυτή όσο  και οι εκπρόσωποι της κίνησης στα διοικητικά συμβούλια των δημοτικών επιχειρήσεων, υποχρεώνονται να λειτουργούν μέσα στο πλαίσιο των αρχών της Κίνησης, πάντοτε ομαδικά και συντονισμένα. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να καταβάλλεται η μέγιστη προσπάθεια συνεννόησης από τα πριν και η διαμόρφωση κοινών θέσεων. Δυνατότητα διαφοροποίησης παρέχεται σε θέματα που δεν είναι γνωστά εκ των προτέρων, θέματα που άπτονται συνειδησιακών και προσωπικών ζητημάτων, υπό την προϋπόθεση να μην κινούνται έξω από το πλαίσιο των αρχών λειτουργίας της Κίνησης. 
7.3. Ενημερώνουν το Συντονιστικό Όργανο για τα θέματα  που θα πρέπει να εκφράσουν άποψη στα  συμβούλια που συμμετέχουν και  συμμορφώνονται στις σχετικές αποφάσεις του  και εκφράζουν αυτές δημοσίως. Σε  έκτακτες και επείγουσες  περιπτώσεις  που καθιστούν αδύνατη  την σύγκληση του Συντονιστικού Οργάνου, η δημοτική ομάδα έχει δικαίωμα να λαμβάνει αποφάσεις για τις θέσεις της κίνησης στο Δημοτικό Συμβούλιο.


8. Οικονομικοί Πόροι


8.1. Οι οικονομικοί πόροι της παράταξης προέρχονται  από:
1. Τις   συνδρομές των μελών που καθορίζονται ετησίως στο  ποσό των 20 ευρώ και αναπροσαρμόζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
2. Τις εκδηλώσεις της παράταξης
3. Τις εκδόσεις
4.  Τις  ενισχύσεις προσώπων φορέων ή κομμάτων  που δεν  μπορεί να υπερβαίνουν  στην πρώτη περίπτωση τα 3.000 Ευρώ το χρόνο και στην δεύτερη περίπτωση  τις 6.000 Ευρώ. Τα ανωτέρω ποσά αναπροσαρμόζονται κάθε 4 χρόνια με απόφαση της Γ.Σ.
5. Τις αποζημιώσεις των δημοτικών συμβούλων ή εκπροσώπων της κίνησης στα διοικητικά συμβούλια των δημοτικών επιχειρήσεων που διατίθενται ολικά ή μερικά μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για τους σκοπούς της κίνησης  . 
8.2. Το Συντονιστικό  Όργανο  ενημερώνει κάθε χρόνο την Γενική Συνέλευση για τον οικονομικό απολογισμό και δημοσιεύει κάθε χρόνο ανάλυση εσόδων-εξόδων σε έντυπο της Κίνησης  ή και στον τοπικό τύπο.
9. ΕΠΙΛΟΓΟΣ: Ο Κανονισμός Λειτουργίας προτείνεται με σκοπό να διευκολύνει τη λειτουργία και την αποτελεσματικότητα στη δράση. Ο Κανονισμός Λειτουργίας μπορεί να τροποποιηθεί ανάλογα με τις πολιτικές και κοινωνικές εξελίξεις, τις συνεργασίες της δημοτικής κίνησης, κλπ, με Γ.Σ. της οποίας το θέμα έχει κοινοποιηθεί, καθώς και οι προτεινόμενες τροποποιήσεις, τουλάχιστον μια εβδομάδα πριν τη σύγκλισή της. 
 

Κείμενο Ιδρυτικής Διακήρυξης
της Δημοτικής μας Κίνησης

 

Όλες και όλοι που υιοθετούμε αυτό το κείμενο αναλαμβάνουμε πρωτοβουλία συμβολής στην αναγκαία προσπάθεια ώστε οι ερχόμενες Δημοτικές εκλογές να είναι απαρχή για την εκπλήρωση μιας ευρύτατα αποδεκτής ανάγκης: Την αλλαγή σελίδας για το Δήμο Χανίων, για την πόλη και τους κατοίκους της.

Προϋπόθεση είναι αυτό να γίνει με τρόπο μαχητικό, συλλογικά και ισότιμα με όλες τις ασυμβίβαστες, δημιουργικές και ελπιδοφόρες δυνάμεις αυτής της κοινωνίας. Μαζί με όλους ενεργούς πολίτες και ιδιαίτερα τους νέους, με όσους και για όσους πλήττονται και όσους είναι αντίθετοι με τις καταστροφικές συνέπειες των νεοφιλελεύθερων μνημονιακών πολιτικών επιλογών της Κυβέρνησης.

Κοινές μας αφετηρίες μας είναι:

  • Το πολιτικό περιεχόμενο των ερχόμενων Δημοτικών εκλογών δεν μπορεί να είναι άλλο από την απόφαση όλων μας να υπερασπιστούμε το μέλλον του τόπου μας, αποδοκιμάζοντας την ακολουθούμενη μνημονιακή πολιτική της λιτότητας, της κοινωνικής αναλγησίας και της απαξίωσης βασικών Δημοκρατικών θεσμών όπως είναι το Κοινοβούλιο και η Αυτοδιοίκηση. Από τις δημοτικές κάλπες πιστεύομε πως όχι μόνο πρέπει να βγει ισχυρό το μήνυμα της αποδοκιμασίας των μνημονιακών πολιτικών αλλά ταυτόχρονα ένα μήνυμα ενότητας και κοινωνικής συσπείρωσης για την Εθνική και κοινωνική αναγέννηση αυτού του τόπου.

  • Η υπεράσπιση του βαθύτερου νοήματος της Αυτοδιοίκησης το οποίο ταυτίζεται με τη δημοκρατία και τη συμμετοχή είναι σε σύγκρουση με το σχέδιο «Καλλικράτης» που όπως αποδείχθηκε όχι μόνο δεν ήταν σχέδιο αναβάθμισης της Αυτοδιοίκησης – όπως προβλήθηκε – αλλά εργαλείο απομάκρυνσης των Δήμων από τους πολίτες, ιδιαίτερα των μειονεκτικών περιοχών. Ο «Καλλικράτης» υπήρξε όργανο επιβολής μνημονιακών πολιτικών λιτότητας, Δεν άφησε περιθώρια πραγματικής αποκέντρωσης, υπονόμευσε τις αναπτυξιακές δυνατότητες των Δήμων και υποχρεώνει τις δημιουργικές δυνάμεις κάθε τοπικής κοινωνίας να διαχειριστούν δυσανάλογες ευθύνες με σαφώς μικρότερους πόρους.

  • Η αντίληψη ότι στις σημερινές συνθήκες η διασφάλιση ανεξαιρέτως σε όλους τους πολίτες των στοιχειωδών δικαιωμάτων στη τροφή, στη στέγη, στην περίθαλψη και στην ενέργεια αποτελεί αδιαπραγμάτευτο καθήκον της κοινωνίας. Η Δημοτική κοινωνική πολιτική πρέπει να αποτελεί άξονα δράσης πρώτης προτεραιότητας με παράλληλη στήριξη αυθεντικών δομών λαϊκής αλληλεγγύης, μακριά από λογικές ελεημοσύνης, δημοσίων σχέσεων και πολύ περισσότερο υποκριτικής μικροκομματικής εκμετάλλευσης της σύγχρονης εξαθλίωσης και ανέχειας.

  • Η βαθιά μας αντίθεση στις παλαιοκομματικές λογικές, στον παραγοντισμό, την ευνοιοκρατία. Η πεποίθησή μας ότι στα δημόσια αξιώματα επιλέγεσαι όχι για να υπηρετείς μικρά και μεγάλα συμφέροντα, αλλά το συλλογικό συμφέρον του τόπου και των πολιτών. Η αντίληψή μας ότι μόνο με τη συλλογική δράση, με διαφάνεια και δημοκρατικό διάλογο, με επιστημονική όσο και υπεύθυνη προσέγγιση όλων των θεμάτων, με ανάληψη ευθύνης αναλογικά απ’ όλους τους πολίτες και κυρίως με τον καθημερινό αγώνα για τη βελτίωση των όρων ζωής μας μπορούμε να αναγεννήσουμε κοινωνικές αξίες και να εκπληρώσουμε συλλογικούς στόχους.

  • Η βαθιά πίστη μας στις αναπτυξιακές δυνατότητες του τόπου και ιδιαίτερα στους ανθρώπους του. Έξω από το πλαίσιο των νεοφιλελεύθερων επιλογών και του πελατειακού κομματικού κράτους είναι δυνατόν να γεννηθεί ένα νέο όραμα μακράς πνοής για τη πόλη και τους πολίτες των Χανίων. Να υπηρετηθεί μια ολοκληρωμένη στρατηγική τοπικής ανάπτυξης της οποίας πυρήνας να είναι ο φυσικός και πολιτιστικός μας πλούτος.

  • Η αντίληψη ότι ο πολιτισμός και το περιβάλλον είναι ποιοτικοί όροι ύπαρξης, στοιχεία μιας τοπικής αυθεντικότητας και όχι σημαίες ευκαιρίας, αντικείμενα δημοσίων σχέσεων ή «προϊόντα» προς χυδαία και ευκαιριακή εμπορική εκμετάλλευση.

  • Η ανάγκη υπεράσπισης της δημόσιας περιουσίας και των κοινωνικών αγαθών ενάντια στην εμπορευματοποίηση τους.

  • Η σταθερή ανάγκη δημιουργίας μετώπου εναντίον του φασισμού και των εκδηλώσεων ρατσιστικής και κοινωνικής μισαλλοδοξίας

Είναι φανερό ότι το αύριο του Δήμου Χανίων δεν μπορούν ούτε να το σχεδιάσουν ούτε πολύ περισσότερο να το υλοποιήσουν οι διαχειριστές και μέχρι πρόσφατα υπερασπιστές του χθες.

Καλούμε σε δράση για τη δημιουργική συσπείρωση σε πλατύ ενιαίο ψηφοδέλτιο όλων των ζωντανών και υπεύθυνων δυνάμεων της τοπικής κοινωνίας. Χωρίς ηγεμονισμό και χωρίς διακρίσεις. Με διαφάνεια, δημοκρατία, ισοτιμία στη λήψη των αποφάσεων. Δεν υπάρχει χώρος για προσωπικές στοχεύσεις και τακτικές.

Καλούμε κάθε δημότη και δημότισσα, κάθε συγκροτημένη κίνηση και πρωτοβουλία, κάθε συλλογικότητα, τους νέους και τις νέες που δεν θέλουν να εξακολουθήσουν να ζουν στο ζοφερό σημερινό καθεστώς, σε συμπαράταξη για το αύριο της πόλης. Να κατακτήσουμε την Αυτοδιοίκηση που οραματιζόμαστε και που αξίζει στον τόπο μας. Για αυτήν την ανάγκη δεν υπάρχει άλλο περιθώριο αναμονής! Δεν υπάρχουν δικαιολογίες για αδράνεια και εφησυχασμό!

bottom of page